Energetické posudky

Provádíme:

  • Energetický posudek

Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.

Energetický posudek je součástí Průkazu energetické náročnosti budovy.

  • Energetický audit

Jedná se o soubor činností vedoucí ke zhodnocení objektů (budov a bytů) z energetického hlediska s návrhem opatření ke snížení jejich energetické náročnosti. Energetický audit je nástrojem k nalezení úspory energie v objektech.

  • Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy – kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.

Sídlíme v Praze a působíme na celém území České republiky s výjimkou Moravy a Slezska. Nezávazně nám napište. Termín a místo setkání domluvíme podle vašich potřeb.

Zaujalo? Pak nám nezávazně napište

Do 2 pracovních dnů vám odepíšeme zpět.